Masy bitumiczne są jednym z podstawowych materiałów używanych do budowy

Hydroizolacje nadają się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nanoszone powinny być na suche, ewentualnie lekko zawilgocone podłoża, przy temperaturze przekraczającej + 5°C. Emulsje lateksowe należy nakładać jako kilka cienkich warstw .

Cenione są one jednak nie tylko za odpowiednie parametry techniczne, przekładające się na wysoką skuteczność ochrony, ale również za łatwość aplikacji. Pod tym względem różnią się one chociażby od pap czy też specjalnych membran. Z tego też względu masa bitumiczna jest wykorzystywana bardzo często, nie tylko w przypadku budynków mieszkalnych. Właściwa hydroizolacja ścian i fundamentów jest podstawą ich trwałości oraz odporności na wpływ rozmaitych czynników zewnętrznych. Należytą ochronę pod tym względem zapewniają masy bitumiczne.

Więcej informacji znajduje się na stronie w polityce prywatności. Masy bitumiczne są jednym z podstawowych materiałów używanych do budowy, modernizacji oraz naprawy powierzchni dróg. Wraz ze zwiększaniem się ilości nowych inwestycji drogowych oraz intensyfikacją prowadzonych remontów zapotrzebowanie na nie systematycznie wzrasta. Proces produkcji mas bitumicznych musi jednak nie tylko być nastawiony na zapewnienie ich odpowiedniej dostępności, ale także uwzględniać kwestie związane z ochroną środowiska. Disprobit Grunt działa na suchych i wilgotnych podłożach, takich jak betony, tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany z cegły, betonu komórkowego, posadzki betonowe, cementowe, stropy betonowe, papy.

Przede wszystkim jest idealna do połączeń we wszystkich rodzajach nawierzchni. Właściwa mieszanka sprawia, że jest możliwe przeniesienie obciążeń i przesunięć, które są tak bardzo istotne w transporcie drogowym (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Jest ona elastyczna, dzięki czemu można ją lepiej, a przede wszystkim praktyczniej wykorzystać. Surowiec można wykorzystać również do innych budów, niezwiązanych z drogowymi. Masa bitumiczna izoluje także grunt, zwłaszcza przed nadmiernym wchłanianiem wody.